CLS, som utvecklar laserbaserade behandlingssystem, redovisar ett rörelseresultat på -15,1 miljoner kronor (-14,0) för det första kvartalet 2023.