Skalpkylningsbolaget Dignitana redovisar ett rörelseresultat om -3,5 miljoner kronor (-6,1) i det första kvartalet 2023.