Det danska teknikbolaget Linkfire, vars aktie är noterad på Nasdaq First North i Stockholm, redovisar ett rörelseresultat för det första kvartalet 2023 på -7,1 miljoner danska kronor (-16,1).