Bioteknikbolaget Promimic hade en nettoomsättning på 6,2 miljoner kronor (1,9) och ett rörelseresultat på -3,3 miljoner kronor (-5,1) under det första kvartalet 2023.