Forskningsbolaget Saniona redovisar ett rörelseresultat för det första kvartalet 2023 på -21,1 miljoner kronor (-133).