Regeringen avsätter totalt 220 miljoner kronor för att rusta upp Sveriges skyddsrum och stärka räddningstjänsten i händelse av höjd beredskap eller krig.– Det viktigaste är att komma i gång med det här arbetet för det får inte stå stilla längre, säger Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar (M).