Svenska turistföreningen vill att regeringen satsar mer pengar på underhåll av vandringsleder, vindskydd m.m i naturskyddade områden. I en namninsamling har föreningen fått in närmare 65 000 namnunderskrifter.