Regeringen extrainkallar rådet mot organiserad brottslighet till möte nästa vecka.