”Tiden för stora ord och leende politiker i gruvhjälmar är över”. Så avslutades den här spalten för en knapp månad sedan, och i den formuleringen rymdes både en förhoppning och en vädjan om mindre av fluffigt prat och fler riktiga beslut. Kanske är det dags nu.