Påverkar Natoprocessen möjligheten att få fast ”Kurdiska räven”? • Extraavsnitt om våldsvågen.