Tysk gymnastik har sorg.Talangen Mia Sophie Lietke har avlidit vid 16 års ålder.”Hon hade en dröm: OS 2028 i Los Angeles”, skriver det tyska gymnastikförbundet.