Den tyska ekonomin fortsatte att försvagas under det tredje kvartalet och en liten ökning av den ekonomiska produktionen väntas först under första kvartalet 2024. Det skriver Bundesbank i sin månadsrapport på måndagen.