Den tyska regeringen överväger att göra en drastisk översyn av budgeten för nästa år, inklusive minskade restriktioner för nettoupplåning, i spåren av förra veckans domstolsbeslut.