Nato planerar att dela upp Norden vid olika högkvarter framöver.Finland och framöver Sverige tros hamna under ett kommando – medan Norge hamnar under ett annat, rapporterar Verdens Gang.De slutgiltiga besluten väntas komma vid toppmötet i Vilnius i juli.