När man tittar på de stora ekonomiska frågorna i Norden de senaste åren får man flera viktiga svar på vilken politik som är lämplig framöver. KOLUMNEN. Lars Calmfors är professor emeritus i internationell ekonomi och forskare vid IFN.