Det i särklass mest problematiska agerandet gäller klimatpolitiken som Romina Pourmokhtari administrerar.