Hur ska regeringen förhålla sig till Riksbankens räntepolitik?