Spricka mellan regeringen och Försvarsmakten när intressen står emot varandra.