Försvarsmakten säger nej till, eller har kraftiga invändningar mot, sex av de åtta havsbaserade vindkraftsparker som fortfarande väntar på regeringens godkännande. Det skriver Dagens Nyheter som har begärt ut myndighetens yttranden om samtliga vindkraftsprojekt som landat på regeringens bord.