Ett stort ramavtal har tecknats om inköp av snabbskjutande kulsprutor till Försvarsmakten.