Förutom klimatfonden har det tyska finansdepartementet även blockerat den ekonomiska stabiliseringsfonden (WSF). På grund av den federala författningsdomstolens beslut kunde kreditbemyndigandena för WSF ”inte längre användas 2023 enligt den nuvarande rättsliga situationen”.