MOBILITETSRANKNING Västerås hamnar på 12:e plats i Dagens industris årliga rankning Sveriges bästa mobilitetsstäder. Vi frågade Linnea Viklund, gatu- och parkchef, om hur staden jobbar med mobilitetsfrågor.