MOBILITETSRANKNING Borås hamnar på 32:a plats i Dagens industris årliga rankning Sveriges bästa mobilitetsstäder. Vi frågade Susanne Arneborg, strategisk samhällsplanerare, om hur kommunen jobbar med mobilitetsfrågor.