MOBILITETSRANKNING Kungsbacka hamnar på 34:e plats i Dagens industris årliga rankning Sveriges bästa mobilitetsstäder. Vi frågade Åsa Dykes, enhetschef planering & utformning, om hur kommunen jobbar med mobilitetsfrågor.