MOBILITETSRANKNING Huddinge hamnar på 19:e plats i Dagens industris årliga rankning Sveriges bästa mobilitetsstäder. Vi frågade Edit Knutas, enhetschef trafikplanering, om hur kommunen jobbar med mobilitetsfrågor.