MOBILITETSRANKNING Örebro hamnar på en tionde plats i Dagens industris årliga rankning Sveriges bästa mobilitetsstäder. Vi frågade Andreas Ahlstam, enhetschef stadsmiljö och trafik, om hur staden jobbar med mobilitetsfrågor.