Dämpade räntekostnader bidrog till nedgången, enligt SCB.