Den svenska inflationen steg från mars månads 2,2 procent till 2,3 procent i april, mätt på årsbasis och som KPIF, enligt färska SCB-siffror. Det är i linje med analytikernas förväntningar om en ökning, om än något mindre ökning än väntat, och kan ställas mot Riksbankens prognos om plus 2,7 procent.