Det är för tidigt att säga att processen med att föra ner inflationen i USA har avstannat, men det är lämpligt att Fed håller räntan stabil medan banken inväntar bevis för att pristrycket dämpas ytterligare.