”Småsvarta” skidspår sätter vallateamen på prov i Tjeckien.