Hushållskonsumtionen vände tillbaka till plus i december – med nöd och näppe. Totalt ökade konsumtionen med 0,1 procent räknat på både månads- och årsbasis.