Majoritet av väljarna upplever landet som otryggare – men är trygga i sitt egna område.