En majoritet upplever landet som otryggare – men känner sig trygga i sitt egna område.