Därför stängde Västra Götalandsregionen vårdcentralen.