Marie Gustafsson står bakom det kanske mest dramatiska beslut som Västra Götalandsregionens politiker fattat om en vårdcentral: