För första gången på 20 år ser valdeltagandet i EU-valet ut att minska. Väljare i Stockholmsområdet har varit mest benägna att gå och rösta. – Det är en sämre tidpunkt för oss med val i början av juni än i slutet av maj, säger statsvetaren Richard Öhrvall.