Av allt att döma ser nattens valresultat ut att stå sig. Men hur gick det med valdeltagandet? Och var tappade SD mest? DN listar sex saker du behöver veta om nattens resultat i EU-valet.