Åkeribranschen kontrar: ”Trafikverket har för få plogbilar och de är ute för sent.”