Trafikverket: ”Det går långsamt” • Fortsatt påverkan efter ovädret.