Demiroks besked goda nyheter för Socialdemokraterna.