Kulturkriget har sin tid, de ekonomiska frågorna en annan.