Därför ska svenska forskare ta fram storskalig språkmodell.