Oroande att DCA-avtalet jäktas, skriver Gun-Britt Sundström och Karin Englund.