Svensk polis är på plats vid gränsövergången från Gaza till Egypten.En ”specialistförmåga” ska bland annat göra bakgrundskontroller på svenskar som tagit sig till gränsövergången.