Svenska företags lager minskade med 7,4 miljarder kronor under det tredje kvartalet jämfört med föregående kvartal, enligt SCB:s statistik.