Det saknas offentliga handlingar som kan styrka att kommunstyrelsens ordförande Emma Swahn Nilsson (M), vars makes företag äger Vattenborgen, inte har varit inblandad i hyresaffären. Hur det ändå går att bevisa kan kollegorna i styret, Bengt Jönsson (KD) och Börje Dovstad (L), inte svara på. – Ni måste tro på oss, säger Jönsson.