Städningen av Oceanhamnen i Helsingborg har tidigare till stor del skötts utav dykarföreningen, men ett nytt förslag innebär ett utökat ansvar från Helsingborgs Stads sida.