Under måndagen röstade regionstyrelsen i Dalarna för att motsätta sig regeringens lagförslag om anmälningsplikt.