”En historiska satsning” så beskrev finansminister Elisabeth Svantesson (M) de 10 miljarderna i extra generella statsbidrag till landets kommuner och regioner. Men trots dessa kommer sjukvården drabbas av besparingar, enligt finansregionrådet Aida Hadžialić (S).