Regeringen föreslår satsningar för nästan 40 miljarder kronor i statsbudgeten för 2024.Välfärden stöttas i inflationskrisen med 16 miljarder kronor och pressade hushåll får lättnader i form av sänkt skatt.